دسترسی سریع

2

3

4_2

10_1

8

7

5_1

پوستر همایش
Poster
تاریخ های مهم همایش
مهلت ارسال مقالات »
1396/11/30
اخرین نتایج داوری مقالات »
1396/12/02
برگزاری کنفرانس »
1396/12/10
دبیرخانه کنفرانس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، دانشکده علوم، دبیرخانه اولین کنفرانس ملی دستاوردهای پژوهشی در روانشناسی و علوم تربیتی و علوم انسانی

تلفن : 38372575 - 071

تلفن همراه : 1230 - 707 - 0933

کمیته علمی کنفرانس

 

دبیر کمیته علمی کنفرانس :       دکتر علیرضا قاسمی زاد

 

کمیته علمی کنفرانس :

دکتر کامران محمد خانی واحد علوم تحقیقات تهران

دکتر محمدعلی حسینی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر سعید مذبوحی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر نادر سلیمانی واحد گرمسار

دکتر محسن زارعی جلیانی واحد کازرون

دکتر محمررضا عابدی واحد کازرون

دکتر علی اکبر عارف واحد کازرون

دکتر محمد پارس زاده واحد کازرون

دکتر مهدی شیخ موحد واحد سپیدان

دکتر حمید رضا معتمد واحد کازرون

دکتر پری مشایخ واحد کازرون

دکتر فرحناز مشایخ واحد کازرون

دکتر شهرام حافظی واحد کازرون

دکتر مهرداد همراهی واحد کازرون

دکتر بهبهانی واحد کازرون

دکتر فرشته مصطفوی واحد سپیدان

دکتر زهره ریاضی واحد سپیدان

دکتر مژگان امیریان زاده واحد مرودشت

دکتر معین فروتن واحد فیروزآباد

دکتر علی محمد طاهری واحد شیراز

دکتر سعید احمدی واحد فیروزآباد

دکتر نیما شهیدی واحد نورآباد

دکتر سید احمد هاشمی واحد لامرد

دکتر ناصر نوشادی دانشگاه یاسوج

دکتر امین باقری کراچی دانشگاه فرهنگیان فارس

دکتر حسین افلاکی دانشگاه فرهنگیان فارس

دکتر آذر داوودی دانشگاه فرهنگیان فارس

دکتر لاله بابانظری دانشگاه فرهنگیان فارس

دکتر مجید عموزاد خلیلی - گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر 
دکترعلیرضا مدانلو جویباری - گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر

دکتر حمید سینا واحد فسا

دکتر فضل الله کاظمی واحد شیراز

دکتر مسلم صالحی واحد مرودشت

دکتر سید رسول شاهرضایی سازمان بازرسی کل کشور

دکتر علی نجار پوریان دانشگاه فرهنگیان فارس

دکتر سعید  معین واحد کازرون

دکتر ناهید رادمنش واحد کازرون

دکتر زهرا خواجه واحد کازرون

دکتر علی پناه دهقان واحد کازرون

دکتر عبدالرضا محسنی واحد بوشهر

دکتر عباس معتمدی

دکتر حسن خواجه ای

دکتر قاسم طیبی

دکتر علیرضا شاه کرمی